ul. Kępska 7, 45-129, Opole

biuro@anetagibekwisniewska.pl

 

INFORMACJE PODSTAWOWE: Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO).

Współadministratorami danych osobowych są: Fundacja Harmonia Życia z siedzibą w Opolu, posiadająca numer KRS 0000409953, Fundacja Mediatio z siedzibą w Opolu, posiadająca numer KRS 0000531271, Neo Sea sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, prowadząca Placówkę Kształcenia Ustawicznego Neo Sea, posiadająca numer KRS 0000649401 oraz Kancelaria Adwokacką Adwokat Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu, posiadająca numer NIP: 7551287047. Współadministratorzy powołali wspólny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: ul. Kępska 7, 45-129 Opole, e-mail: biuro@anetagibekwisniewska.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji kontaktu informacyjnego i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przeze zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz uzasadniony cel  współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) tj. archiwizacja korespondencji. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co niezwłocznie spowoduje usunięcie danych z bazy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w stopce – Polityka Prywatności. Chcemy jasno poinformować w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie przysługują prawa z tym związanego,  dlatego prosimy o zapoznanie się z jego treścią.