Aneta Gibek-Wiśniewska

Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania psycholog, mentor, mediator i nade wszystko przedsiębiorca. Piastując urząd sędziego poszukiwała narzędzi dla osiągnięcia dialogu między stronami. Po wieloletniej pracy złożyła urząd i zaczęła realizować przedsięwzięcia biznesowe oraz społeczne. Sukcesy i zdobyte doświadczenie pozwoliły jej opracować pierwszy, holistyczny program rozwoju człowieka w jego nowej świadomości – Neo Sea®.  Od wielu lat stanowi on źródło inspiracji dla biznesu, rodziny, oświaty, instytucji publicznych i samorządowych oraz po prostu człowieka, który dzięki zaproponowanym narzędziom „szyje” swój „nowy (Neo) rozmiar (Sea)” świadomości dla osiągnięcia tego, co kocha, co jest jego pasją i prawdziwym źródłem Geniuszu.

W swojej działalności trenerskiej i edukacyjnej opracowała szereg autorskich szkoleń i wykładów
m.in. z zakresu prawa, nowoczesnych systemów zarządzania i komunikacji w firmie. Prelegentka wielu konferencji na temat mediacji, zarządzania konfliktem i siły dialogu. Prowadzi szeroką działalność na rzecz przedsiębiorczości i rozwoju osobistego stosując autorską metodę Neo Sea®.

Posiada bogate doświadczenie, którym dzieli się jako mentor oraz wykładowca akademicki. Na co dzień współpracuje z ekspertami z dziedziny psychologii, prawa, mediacji budując każdego dnia nowe narzędzia rozwoju. Z jej usług eksperckich skorzystało ponad 4 tysiące osób.

Jej miłość do dzieci zaowocowała stworzeniem autorskiego programu właśnie dla najmłodszych pn. „Edukacja jutra”. Dostrzegając wagę założeń programu, Para Prezydencka dokonała jego oficjalnej inauguracji. Zaledwie kilka miesięcy później program został przyjęty w szkołach publicznych i prywatnych, a ponad 140 nauczycieli stało się edukatorami metody Neo Sea® stosując narzędzia tej metody na lekcjach wychowawczych.

Rozwijając się w obszarze biznesu, życia społecznego i dialogu powołała do życia:

Fundację Harmonia Życia, stanowiącą miejsce, w którym beneficjenci programów i projektów mogą na nowo poznać siebie, swoje zdolności i ograniczenia, które stają im na drodze.

Fundację Mediatio®, propagującą ideę mediacji, dialogu i właściwe zarządzanie komunikacją w celu prewencji konfliktów. Fundacja realizuje różnorodne działania na rzecz poszukiwania nowych modeli wykorzystania mediacji oraz prowadzi intensywną działalność mediacyjną na rzecz obywateli, instytucji czy przedsiębiorców.

Szkołę Neo Sea®, która odpowiedzialna jest za wprowadzanie zmian – wdrażanie autorskiej metody Neo Sea®, realizowanie kursów i szkoleń.

Kancelarię Adwokacką będąca dopełnieniem drogi zawodowej jako prawnika.

 

Metoda rozwoju osobistego i zawodowego Neo Sea®

Neo Sea® to wiedza i umiejętności osobiste oraz interpersonalne, a także kompetencje społeczne, niezbędne na ścieżce rozwoju człowieka i każdego biznesu.

Nazwa Neo Sea® oznacza „nowy rozmiar”.  Neo w języku starogreckim oznacza nowy, a Sea w języku starohebrajskim – rozmiar. W naszym rozumieniu określamy w ten sposób zupełnie nowe spojrzenie na nieograniczone możliwości naszego potencjału, który drzemie w każdym z nas.

Metoda Neo Sea® może być stosowana przez wszystkich – bez względu na płeć, wiek czy wykonywany zawód. Jest dedykowana każdemu – bez wyjątku – człowiekowi. Co więcej – jej łatwość w przekazie inspiruje rodzica, nauczyciela, ucznia, człowieka biznesu i seniora.

Elementy NEO SEA®

Element I Umysł

Badania potwierdzają, że sposób, w jaki postrzegamy otoczenie wpływa na to, jak kształtujemy swoje życie. Metoda Neo Sea® diagnozuje dominujące schematy, jakimi się posługujemy i daje praktyczne narzędzia do transformacji tych, które są niekorzystne dla naszego funkcjonowania, poczucia bezpieczeństwa czy osiągania celów. Poprzez ich zastosowanie umożliwiające diagnozę i zmianę filtrów uwagi oraz utartych przekonań, człowiek optymalizuje wykorzystanie swojego potencjału i świadomie wpływa na kształtowanie swojego życia.

Element II Bezpieczeństwo

Żyjemy w dobie ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, powszechnego dostępu do dóbr materialnych i wysoko rozwiniętej opieki medycznej, a przy tym, paradoksalnie, badania pokazują, że bezpieczeństwo jest jedną z najmniej zaspokajanych potrzeb człowieka.

Praca z drugim elementem, to uaktywnienie m.in. otwartości, motywacji i wytrwałości w działaniu. Prowadzi do wzmocnienia zaufania i szacunku do samego siebie. Pozwala spojrzeć z innej perspektywy na ryzyko jako na naturalny i nieodłączny element procesu rozwoju człowieka.

Element III Przynależność

Element ten podnosi świadomość samego siebie przez pryzmat przynależności m.in. do danej kultury, społeczności w tym również własnej płci. Kwestia świadomości płci jest niesłusznie ignorowana jako nieznacząca i niepotrzebna. Powszechnie traktuje się ją jako temat tabu należący do sfery intymnej każdego człowieka. Zrozumienie i akceptacja swojej tożsamości płciowej i przynależności do odpowiedniej grupy społecznej pozwala na bardziej świadome i celowe jej wykorzystanie do kształtowania życia zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym.

Element IV Wartość

Poczucie własnej wartości jest jednym z najistotniejszych wyznaczników osobowości. Ma ogromny wpływ na większość obszarów naszego życia m.in. na postrzeganie siebie, relacje z otoczeniem
i podejmowanie decyzji. Praca z elementem czwartym polega m.in. na poznaniu czynników kształtujących samoocenę i uwolnieniu się od ograniczających ocen i porównań. Wskazuje na znaczenie zasobów wewnętrznych, takich jak odporność psychiczna, poczucie wolności, odwaga, spokój, radość, siła, które kształtują poczucie własnej wartości. Daje również narzędzia do ich uzupełniania.

Element V Emocje

Emocje, zwłaszcza te nieuświadomione, są jednym z podstawowych czynników wpływających na postrzeganie i rozumienie świata oraz podejmowane decyzje. Poznanie źródeł emocji
i zrozumienie ich wpływu na nasze zdrowie, odczucia i zachowania pozwala świadomie nimi zarządzać. Poprzez nabyte umiejętności rozpoznajemy okoliczności wywołujące dane uczucia.

Umiejętne zastosowanie odpowiednich narzędzi    do pracy z emocjami pozwala temu przeciwdziałać, szczególnie w okresie wypalenia – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wskazuje, jak na nowo odnaleźć w sobie emocje, takie jak: radość, wdzięczność, szczęście, zadowolenie i wpisać je na stałe w swoje życie.

Element VI Zrozumienie

Stwierdzenie, że komunikacja międzyludzka musi być efektywna i pozwalać na zrozumienie człowieka przez człowieka, jest powielanym wielokrotnie truizmem. Niemniej faktem jest, że to właśnie dzięki odpowiedniemu komunikatowi jesteśmy w stanie tworzyć i podtrzymywać satysfakcjonujące relacje w życiu osobistym i zawodowym. Umiejętność ta jest nam niezbędna w każdej sytuacji.

Autorka metody Neo Sea® zmienia jednak punkt ciężkości, wzmacniając w pierwszej kolejności dialog wewnętrzny – rozmowę z samym sobą. Poznanie siebie, swoich potrzeb pozwala nadać właściwy kierunek naszemu życiu, wyznaczyć cele, zadbać o dobrostan psychiczny, a także kształtować relacje z innymi na jasnych, czystych warunkach.

Element VII Twórczość

Ludzie – niezależnie od nacji, rasy czy wyznawanej religii, oprócz gromadzenia dóbr materialnych, zdobywania wiedzy i umiejętności, czy kształtowania satysfakcjonujących relacji, potrzebują czegoś więcej - pasji, rozumianej jako twórczość i możliwość samorealizacji. Element VII uruchamia kreatywność, wewnętrzny artyzm życia i wyzwala poczucie radości.  Zachęca do działania i angażowania się w różnorodne przedsięwzięcia. Prezentuje praktyczne narzędzia ułatwiające odkrycie swoich mocnych stron na drodze realizacji siebie.

Element VIII Inspiracja

Naukowcy od lat prowadzą badania neuropsychologiczne zgłębiające wiedzę na temat intuicji. Wyniki jednoznacznie wskazują, że niesłusznie lekceważymy jej głos. Element VIII integruje rozumowanie logiczne i doświadczenie życiowe z sygnałami płynącymi z intuicji, zwiększając tym samym zaufanie do samego siebie. Pozwala wyjść poza ramy schematów i ograniczeń dając nowe pole dla działania wyobraźni. Daje narzędzia do właściwego odczytywania informacji dochodzących z intuicji oraz świadomego i skutecznego zastosowania ich w życiu budując system wewnętrznej nawigacji.

Dzięki ośmiu elementom Programu Neo Sea®   możemy osiągnąć harmonię w każdej dziedzinie życia i budować satysfakcjonujące, świadome jutro.

Poznaj ofertę!

 

Mentoring:

Mentoring jest procesem odkrywania i rozwijania potencjału, poznawaniu swoich możliwości, opierającym się na partnerskiej relacji Mentora i Mentee. Jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju, stanowi istotny element na drodze biznesowego i osobistego sukcesu.

Mentor pełni rolę przewodnika, dzielącego się ze swoim Mentee doświadczeniem życiowym i zawodowym, posiadającym wysoką wiedzę i umiejętności w danym obszarze działania. Jest „głosem z zewnątrz”, dzięki czemu przedstawia zupełnie nowy punkt widzenia, wolny od zastałych schematów myślowych i ograniczeń. Analizując potrzeby ustala on na jakim etapie jest firma i jakimi, często nieuświadomionymi, zasobami dysponuje. Kolejnym etapem jest poszukiwanie rozwiązań i wyznaczanie narzędzi zmian, praca wymagająca wyjątkowego zaangażowania zarówno Mentora, jak i jego Mentee. Dialog oparty jest na otwartości, głębokim zaufaniu i poufności, które stanowią podstawę mentoringu.