Informacje dotyczące reklamacji

W przypadku wystąpienia wad Produktów i/lub Szkoleń online ponosimy odpowiedzialność za wady

Reklamacje, Klient może składać pisemnie na adres:

Neo Sea sp. z o.o.

ul. Kępska 7

45-130 Opole

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@anetagibekwisniewska.pl.

Reklamację dotyczącą wad Szkoleń i/lub Produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

 

UWAGA!

Dostęp do Szkoleń online, będących przedmiotem reklamacji zostanie zablokowany.

W opisie reklamacji zaleca się wskazanie przez Klienta wady i/lub (odpowiednio) dołączyć dokumenty oraz inne posiadane przez niego dowody wskazujące zasadność reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,  Klient może również wskazać oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.

W następstwie rozpatrzenia reklamacji,  nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, Klient otrzyma odpowiedź od Neo Sea sp. z o.o., zawierającą informację o sposobie załatwienia sprawy, w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.