Elementarz – Element II Bezpieczeństwo

97.00179.00

Wyczyść

Opis

Element II BEZPIECZEŃSTWO – Elementarz Świadomego Człowieka

Autor: Aneta Gibek-Wiśniewska

Według sekwencji potrzeb ułożonej przez Abrahama Maslowa bezpieczeństwo stanowi zaraz po potrzebach najbardziej podstawowych, potrzebach takich jak np. woda, sen czy pożywienie drugą i najistotniejszą potrzebę ludzką.

Jest więc także jedną z kluczowych i najważniejszych potrzeb w Twoim życiu. Bezpieczeństwo jest zjawiskiem naturalnym, a każdy z nas dokłada wszelkich starań, by je sobie zapewnić. Neo Sea poświęca temu zagadnieniu odrębny moduł zajęć.

Element II pokaże Ci, w jaki sposób możesz sam wpływać i kształtować poczucie bezpieczeństwa swoje i bliskich oraz omawia zagadnienia z nim związane. Przytacza kwestie motywacji, organizacji i wytrwałości w działaniu. Rzuca nowe światło na pojęcie ryzyka – jako nieodłącznego elementu procesu rozwoju człowieka. Wzmacnia zaufanie do samego siebie w procesie podejmowania decyzji.

Ważną rolę w Elemencie II, dotyczącym poczucia bezpieczeństwa, odgrywa odpowiedzialność za proces sprawstwa i tworzenia własnej rzeczywistości. Wiedz, że każde zadanie, w zależności od Twoich zasobów wewnętrznych, możesz potraktować jako problem lub jako wyzwanie.

  • Jeśli pragniesz umocnić swoje poczucie bezpieczeństwa,
  • chcesz się nauczyć rozpoznawać bodźce motywacyjne,
  • chcesz utrzymać dyscyplinę w działaniu,
  • pragniesz usprawnić swoją organizację,
  • jeżeli masz potrzebę wzmocnienia swojej decyzyjności,
  • chcesz się nauczyć, jak wspierać swoich bliskich, aby działanie było dla nich wyzwaniem, a nie problemem,
  • pragniesz posiąść umiejętność definiowania problemów oraz ich rozwiązywania – publikacja, którą masz przed sobą, jest najlepszym, z dostępnych na rynku, materiałem szkoleniowym skierowanym dla osób pragnących poprawić swoje poczucie bezpieczeństwa.

Rozwiewa wszelkie niejasności i odpowiada na każde rodzące się pytanie. Zawiera wskazówki, ćwiczenia i podpowiedzi, jak zdobywać zaufanie, jak rozwijać perfekcjonizm, doskonale organizując swój czas pracy oraz czas odpoczynku.

Dzięki zawartym w Elemencie II wskazówkom nabędziesz umiejętności budowania poczucia bezpieczeństwa w otaczającym Cię świecie.

Dodatkowe informacje

Typ

Audiobook, E-book, Książka