Kurs mediacyjny podstawowy

2,700.00

Opis

Kurs otrzymał akredytacją MEN oraz przygotowuje do prowadzenia mediacji i uprawnia do wpisu  na listę mediatorów, prowadzoną przez Fundację “Mediatio” przy właściwym sądzie. To podstawowy kurs, po którym można doskonalić swoje umiejętności mediacyjne i wybrać dodatkowy kurs specjalistyczny.

Adresaci: kurs dedykowany jest managerom, właścicielom firm, osobom odpowiedzialnym za właściwy proces komunikacji w firmie, kadrze zarządzającej oraz osobom, które pragną rozwinąć swoje umiejętności w aspekcie mediacji i uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji. Ponadto kursy skierowane są również do prawników, psychologów, pracowników pomocy społecznej, terapeutów, pracowników poradni psychologicznych, pedagogów, nauczycieli oraz trenerów.

Cele kursu: kształtowanie własnej samoświadomości jako mediatora poprzez nabycie odpowiedniej wiedzy z tego zakresu (np. prawnej, psychologicznej) i budowanie umiejętności praktycznych; nabycie przez uczestników zdolności kształtujących osobisty warsztat pracy mediatora, który składa się z przyswojonych podczas kursu metod pracy, umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi, czy sposobów wykorzystania przepisów prawa.